strona główna

Informacje organizacyjne

WAŻNE TERMINY

Prosimy o pamiętanie poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców - do 12 grudnia 2016 r.
  • zgłoszenie Podwystawcy - do 12 grudnia 2016 r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat - do 2 stycznia 2017 r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora plany zabudowy stoiska do akceptacji - do 5 grudnia 2016 r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m - do 5 grudnia 2016 r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska - do 31 grudnia 2016 r.

 

MONTAŻ STOISK

Montaż stoisk odbywać się będzie 10 stycznia 2017 r. od godziny 8.00 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 16.00. Pojazdy wprowadzane do hal muszą mieć opróżnione zbiorniki paliwa/ropy do poziomu rezerwy. Będzie to sprawdzane przez odpowiednie służby.
Demontaż stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu TSW 2017 – 12 stycznia od godzinie 16.00. Demontaż prosimy zakończyć do godziny 22.00 w dniu 12 stycznia 2017.

Generalny Wykonawca Zabudowy Targów:

Pracownia Sztuk Plastycznych Sp. z o.o.
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
tel./faks 22 617 41 91


Zespół techniczny

Inspektor prowadzący:
Sławomir Czapczyński, tel. 22 617 41 91 w. 130
e-mail: sczapczynski@psp.com.pl

Projektant:
Łukasz Dybalski, tel. 22 617 41 91 w. 112
e-mail: ldybalski@psp.com.pl

PARKING

Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie dysponuje parkingiem na 10 000 samochodów. 

Każdy Wystawca otrzyma, w ramach opłaty rejestracyjnej, jeden karnet parkingowy na całość trwania targów wraz z dniem montażu.
U Organizatora Targów można odpłatnie zamówić większą liczbę karnetów parkingowych uprawniające do parkowania na wyznaczonych parkingach w czasie trwania TSW oraz w dniu montażu ekspozycji. 

Wykupione karty parkingowe można będzie odebrać w dniu montażu lub w czasie trwania targów w Biurze Organizatora. Aktywacja karty następuje przy wjeździe na teren Targów. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe w trakcie trwania Targów, tj. 11-12 stycznia 2017 r.